Method Login

Tổng Người Dùng Hệ Thống

5012

Người Dùng Bot Ex

501

Người Dùng Bot New Feed

500

Đăng Nhập Hệ Thống

Đầu tiên, bạn click vào đây để thay đổi thiết lập người theo dõi. Trong phần: "Ai có thể theo dõi tôi" bạn chọn và sửa thành
Tất cả mọi người
Lưu ý: Bạn phải trên 18+, nếu không hãy thay đổi năm sinh trên 18 tuổi. Nếu không sẽ không bật theo dõi được

Cài đặt Bài Đăng ở chế độ mọi người

*Access Token:

ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK

*Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lấy token hãy thử đăng nhập bằng tài khoản Facebook!
  • Hệ thống sẽ tự động lấy token full quyền, dùng được tất cả chức năng trong BotVn.Me
  • Chúng tôi không hề lưu lại thông tin và gây tổn hại đến tài khoản của bạn.
  • Đăng Nhập được hoạt động trên IP Client và chỉ sử dụng để lấy token.
  • Khi đăng nhập lần đầu có thể tài khoản của bạn sẽ bị checkpoint địa điểm truy cập! Vui lòng chấp nhận địa điểm đó và thử lại!
*Email Hoặc SĐT:
*Mật Khẩu:
*Chọn Ứng Dụng:
*Kiểu lấy:
Người Dùng Mới
# Avatar: Name: ID Facebook: Chức Vụ:
image Ami Himu Na 100011221035392 Thành viên
image Minh Đạt 100015317654431 Thành viên
image Trần Hoàng Tuấn 100011759857717 Thành viên
image Hòa Trương 1754477514880956 Thành viên
image Nguyễn Huyền 100009189197403 Thành viên
image Emir Han 100015058394234 Thành viên
image 100006909245671 Thành viên
image Truong Phan 100009057473484 Thành viên